Microsoft Windows Multipoint Server 2011

Przygotowanie sali wyposażonej w komputery jest dla szkół dużym wydatkiem. Koszty z tym związane to nie tylko zakup wielu komputerów, ale też istotnym jest pobór energii, czas potrzebny na obsługę i przygotowanie stacji roboczych, i im więcej komputerów tym mniejsza kontrola nad ich wykorzystaniem. Rozwiązaniem tych niedogodności jest nowy Microsoft Windows Multipoint Server 2011.

pracownia komputerowa Microsoft Windows Multipoint Server 2011 pozwala użyć jednego komputera, który może być współdzielony przez kilku użytkowników jednocześnie. Daje możliwość obniżenia kosztów budowy i utrzymania sali komputerowej, biblioteki, laboratorium lub biura. Taka konfiguracja komputera z klawiaturami, myszkami i monitorami, podłączonymi do jednego komputera przez tzw. cienkiego klienta lub stację dokującą, daje użytkownikom sali komputerowej, efektywne pod każdym względem, narzędzie do nauczania, pracy, czytania itp. To rozwiązanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii firm Microsoft i DisplayLink.

Już w krótkim czasie na tej stronie będziesz mógł dowiedzieć się więcej o tej nowoczesnej technologii, której komponenty, moduł cienkiego klienta z chipem produkcji firmy DisplayLink oraz oprogramowaniem Microsoft Windows MultiPoint Server 2011 firmy Microsoft zaoferuje Ci firma BEL Sp. z o. o.

Microsoft oraz DisplayLink to zastrzeżone nazwy firmowe producentów.
Windows Multipoint Server 2011 to zastrzeżona nazwa produktu firmy Microsoft.
Copyright 2014 BEL Sp. z o. o.